STARTSIDA | ENTREPRENAD | INDUSTRITRANSPORT | FODERTRANSPORT | LASTMASKIN | FÖRETAGSPRESENTATION

ENTREPRENAD

Åkeriets bas i verksamheten har alltid varit anläggningsarbeten. Det har varit en mycket väggrusning genom åren. Ljungdahls Åkeri har en en bil med dumperflak samt boggie-kärra för att leverera gruset. Att komma fram med materialet till privatpersoner är inget problem heller då vi med lätthet lägger material över häckar och staket med kran.